Giới thiệu Đào tạo Liên hệ: Tìm kiếm
Luận văn Nguyễn Đình Hiền

 

Tên luận văn: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã ngành: 60.34.05
Học viên thực hiện: Nguyễn Đình Hiền
Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phan Thị Nhi Hiếu
Cán bộ phản biện 1: PGS-TS. Ngô Hướng
Cán bộ phản biện 2: TS. Ngô Minh Châu 

* Vài nét giới thiệu: 
Kinh tế xuất nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, Thủy sản là là một ngành hàng xuất khẩu chiến lược của Việt Nam trong những năm qua và chắc chắn sẽ còn phát triển mạnh trong thời gian tới. Vấn đề thanh toán quốc tế thật sự là vấn đề quan trọng có tính quyết định trong việc hiện thực hóa kết quả kinh doanh doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản. Do đặc trưng của thương mại XNK và của ngành thủy sản, rủi ro thanh toán quốc tế là vấn đề “ nóng bỏng” của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam hiện nay. Để doanh nghiệp bảo toàn được lợi nhuận và phát triển bền vững, công tác phòng ngừa rủi ro trong thanh toán quốc tế là vấn đề cấp bách.

      Đề tài đã khái quát được cơ sở lý luận rủi ro chung nhất của thanh toán quốc tế và các đặc thù của rủi ro thanh toán quốc tế trong xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Đề tài tập trung đi sâu nhận dạng, phân tích, tìm nguyên nhân rủi ro xãy ra trong lĩnh vực thanh toán quốc tế và xây dựng giải pháp phòng ngừa. Các giải pháp phòng ngừa là cụ thể và thiết thực đối với các DN xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong tình hình hiện nay như các biện pháp phòng ngừa rủi ro thường gặp trong thanh toán quốc tế nói chung:tỷ giá hối đoái, rủi ro về đối tác, ngân hàng thanh toán…Đặc biệt, là việc chú trọng phát huy năng lực hiện có của doanh nghiệp trong việc nâng cao uy tín chất lượng hàng hóa thủy sản xuất khẩu, nâng cao ý thức kinh doanh và đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp thủy sản nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng thủy sản thế giới. Một số kiến nghị mang tính định hướng giúp các cơ quan quản lý chuyên ngành tham khảo trong việc hoạch định chính sách của mình tạo ra một sự phối hợp đồng bộ nhằm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động xuất khẩu thủy sản Việt Nam. 

      Với cách tiếp cận toàn diện và khoa học, đề tài đã đưa ra một cái nhìn mới về các rủi ro trong thanh toán xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Rủi ro thanh toán là hệ quả phát sinh từ nhiều khâu trong qui trình nuôi trồng, sản xuất, xuất khẩu, thanh toán,… Trong đó, khâu chất lượng hàng thủy sản xuất khẩu phải được quan tâm hàng đầu, có tính chất quyết định đến tương lai của thủy sản xuất khẩu Việt Nam.

      Đề tài có giá trị thiết thực cho các DNXK thủy sản Việt Nam nói riêng và các DN XK Việt Nam nói chung, làm cơ sở tham khảo trong hoạt động kinh doanh của mình.

                                                                                                                  (trích dẫn…) 

                                                                                   KẾT CẤU LUẬN VĂN

Chương I: Tổng quan về phòng ngừa rủi ro thanh toán quốc tế trong lĩnh vực xuất khẩu thủy sản                                                

1.1 Rủi ro về TTQT trong hoạt động xuất khẩu thủy sản

1.2 Các loại rủi ro TTQT trong lĩnh vực xuất khẩu thủy sản

1.3 Phương pháp phòng ngừa rủi ro TTQT trong xuất khẩu thủy sản

1.4 Quản lý rủi ro thanh toán quốc tế trong lĩnh vực xuất khẩu thủy sản

1.5 Lợi ích của việc phòng ngừa rủi ro trong thanh toán quốc tế

1.6 Kinh nghiệm phòng ngừa rủi ro thanh toán quốc tế của các quốc gia ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản

Chương II: Thực trạng rủi ro thanh toán quốc tế trong hoạt động xuất khẩu thủy sản Việt Nam

2.1 Hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong 05 qua (2003-2007

2.2 Thực trạng thanh toán quốc tế trong xuất khẩu thủy sản Việt Nam

2.3 Các rủi ro thanh toán quốc tế trong xuất khẩu thủy sản

2.4 Đánh giá chung 

Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị phòng ngừa rủi ro TTQT nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu thủy sản Việt Nam

3.1 Định hướng của ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam đến năm 2020

3.2 Một số giải pháp và kiến nghị phòng ngừa rủi ro trong thanh toán quốc tế

3.2.1 Nhóm giải pháp I

          Xây dựng và hoàn thiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro, tổn thất

          trên cở sở phát huy nội lực hiện có của doanh nghiệp XK thủy sản…

3.2.2 Nhóm giải pháp II

         Tăng cường cập nhật thông tin, chủ động nghiên cứu kỹ đối tác,

         ngân hàng đối tác và lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp

3.2.3 Nhóm giải pháp III

Nghiên cứu, áp dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro về tỷ giá hối đoái

3.2.4 Nhóm giải pháp IV

  Xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh cho hoạt động kinh doanh XK  thủy sản.

 Xây dựng nguồn nhân lực đủ trình độ và am hiểu kinh doanh XNK…

                                                                          

3.2.5 Một số kiến nghị 

      - Về phía ngành thủy sản

- Về phía ngành tài chánh, tiền tệ ngân hàng

 

 

 

[+]
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color